1-برای ایجاد آگهی های شخصی خود در بالای صفحه روی گزینه افزودن آگهی کلیک کنید.

2- در صفحه باز شده برای انتخاب نوع آگهی خود گزینه آگهی شخصی را انتخاب نمایید.

3-قسمت های مربوطه را با متانسب با نوع آگهی خود پر کنید . پر کردن قسمت های اختیاری مانند آدرس دقیق یا شماره تلفن الزامی نیستند .

  • در قسمت نوع آگهی اگر میخواهید چیزی بفروشید آگهی فروش و در صورتی که مایل به خریدن چیزی هستید گزینه آگهی خرید یا میخواهم چیزی بخرم را انتخاب کنید.

4.تصویر کاور مربوط به تصویر اصلی از کالای مورد نظر است . در صورت لزوم میتوانید تصاویر بیشتری را در قسمت گالری تصاویر انتشار دهید.

5-کالای مورد نظر را در دسته بندی های مرتبط با آن قرار دهید.

6- در صورت لزوم شهر یا منطقه ای که در آن ساکن هستید را وارد کنید .

7-اگر قیمت مناسبی برای کالای خود در نظر دارید آن را قید کرده در غیر این صورت گزینه توافقی و اگر مایل به هدیه دادن آن هستید میتوانید گزینه هدیه را انتخاب نمایید .

8- بعد از پرکردن قسمتهای مربوطه روی گزینه پیش نمایش کلیک کنید .

9-بعد از چک کردن دوباره اطلاعات خود گزینه ارسال آگهی را انتخاب کنید .

آگهی شما پس از تایید در سایت نمایش داده میشود.