1-بعد از ورود به سایت گزینه افزودن آگهی /ایجاد گالری را انتخاب نمایید.

2- سپس گزینه گالری را انتخاب نمایید.

3-در قسمت عنوان نام مکان مورد نظر و در قسمت توضیحات توضیح کوتاهی از آن مکان؛غذا و…که مربوط به شهر مورد نظر خود است را بنویسید.

4-در قسمت دسته بندی استانی که مکان مورد نظر در آن واقع شده است را انتخاب نمایید.

5-در قسمت تصویر کاور و تصاویر گالری عکس هایی از آن مکان را میتوانید قرار دهید.

6-بعد از اطمینان از تکمیل بودن آگهی گزینه ثبت آگهی را انتخاب نمایید .

*آگهی شما پس از تایید در سایت نمایش داده میشود.